Apertura do prazo de inscrición de participantes novos no Proxecto ELEM: Migratory Union Project

No marco da Acción Crave 1.- Proxectos de mobilidade para mozas (KA152), do capítulo de Mocidade do Programa Erasmus+, a ONGd SenValos presenta o proxecto “ELEM MIGRATORY UNION PROJECT”.

Este proxecto “Intercambio Xuvenil KA1” inclúe actividades internacionais de mobilidade con varios beneficiarvos no marco do programa ERASMUS+ (organizacións e participantes de terceiros países veciños da UE non asociados ao Programa como Marrocos e o Líbano), proxecto co-financiado pola UE.

Obxectivos da Acción

Erasmus+ apoia a mobilidade para a aprendizaxe non formal dos mozos en forma de intercambios xuvenís, co obxectivo de involucrar e capacitar aos mozos para que se convertan en cidadáns activos, facer que conecten co proxecto europeo, e axudarlles a adquirir e desenvolver competencias para a vida e o seu futuro profesional. Máis concretamente, os intercambios xuvenís aspiran a:

 • Impulsar a aprendizaxe e o diálogo intercultural e o sentimento de ser europeo.
 • Desenvolver as capacidades e actitudes dos mozos.
 • Reforzar os valores europeos e derrubar os prexuízos e os estereotipos.
 • Concienciar sobre temas importantes desde o punto de vista social, estimulando así o compromiso coa sociedade e a participación activa.

O proxecto “ELEM Migratory Union” xorde dunha necesidade detectada na poboación, sobre todo nas persoas mozas e que é cada vez máis latente. Trátase da falta de coñecementos e percepción sobre a realidade e situación social das persoas refuxiadas e migrantes existente en catro países con situacións migratorias coincidentes: España, Líbano, Exipto e Marrocos.

E aínda que a primeira ollada parece que son realidades diferentes, atopámonos cunhas amplas similitudes que permiten realizar unha intervención social estandarizada e ao mesmo tempo aprender as diferenzas e singularidades de cada grupo e/o país. Traballando a comparativa desde os diferentes puntos, como países emisores de persoas migrantes e/o refuxiadas, países de tránsito e países receptores.

Obxectivo xeral:

Facilitar aos persoas mozas coñecementos sobre a realidade que viven as persoas migrantes e/o refuxiadas, así como as barreiras e dificultades no seu proceso de inclusión no país de acollida.

Obxectivos Específicos:

O.E.1: Facilitar aos persoas mozas coñecementos sobre a realidade que viven as persoas migrantes e/o refuxiadas, así como as barreiras e dificultades no seu proceso de inclusión no país de acollida.

O.E.2: Facilitar información adaptada sobre os procesos de acollida a persoas refuxiadas e/o migrantes e políticas migratorias.

O.E.3: Eliminar estereotipos e prexuízos xerados sobre as persoas migrantes e/o refuxiadas.

Os catro países experimentaron ao longo da súa historia as dúas caras do fenómeno migratorio emisión-recepción de persoas migrantes, desprazadas, refuxiadas e/o solicitantes de asilo, teñen un carácter multicultural (conviven persoas de diferentes relixións, tradicións e culturas), As persoas mozas dos catro países carecen de información e formación básica en migracións.

Destinatarios: mozos da cidade da Coruña, Rabat e Beirut, entre 18 e 30 anos.

Total de mozos: 10 participantes de cada país, total de 30 mozos participantes.

Fases do proxecto:

 • Visita previa de planificación para o persoal técnico.
 • Formación cultural e planificación das actividades coas persoas participantes.
 • Intercambio España
 • Intercambio Marrocos
 • Avaliación

Duración dos intercambios:

 • Actividade 1: Visita previa Exipto (2 días) só líderes do proxecto.
 • Actividade 2: Intercambio España =8 días + 2 días de viaxe (ida e volta).
 • Actividade 3: Intercambio Marrocos = 8 días + 2 días de viaxe (ida e volta).
 • Formación: 5 días.
 • Datas orientativas para realizar os intercambios (primeiro intercambio en outubro 2024, o segundo intercambio decembro 2024), as datas exactas dos intercambios márcanse unha vez pechada a fase de selección de mozos participantes.

Gastos cubertos:

 • Voos das persoas participantes (existe un tope por billete).
 • Visados.
 • Aloxamento.
 • Manutención.
 • Seguros médicos.

Entidades socias:

Espace Associatif (Marrocos- Rabat):

https://www.espace-associatif.ma

Basmeh & Zeitooneh Lebanese Association (Líbano- Beirut):

https://www.basmeh-zeitooneh.org

Requisitos de participación:

 • A acción está aberta a todos os mozos entre 18 e 30 anos interesados en coñecer outras culturas e con ganas de vivir unha experiencia diferente, con especial fincapé nas persoas con menos oportunidades.
 • Mozos residentes en Coruña ou proximidades (con dispoñibilidade para desprazarse).
 • Nivel intermedio de inglés (idioma oficial do proxecto).
 • Pago da inscrición: 100€ (este pago faise en concepto de fianza, se a persoa participante abandona o proxecto despois da compra dos billetes perde este importe).
 • Cubrir o formulario de solicitude.
 • Presentar CV e carta de motivación para participar no proxecto.
 • Dispoñibilidade para participar en todas as actividades do programa (actividades intercambio España, actividades intercambio Marrocos, formación cultural e/o calquera outra actividade do proxecto.

Prazo inscrición: 02/05/2024 ata o 20/05/2024

Fin de proxecto:

 • As mozas participantes terán que presentar unha pequena memoria da aprendizaxe adquirida no proxecto.
 • Emitirase aos participantes dos proxectos un certificado YOUTHPASS.

Se estás interasada ou interesado en participar no proxecto, podes facernos chegar a túa candidatura enchendo o seguinte formulario:


Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *