O Impacto Positivo da Afiliación de Persoas Traballadoras Estranxeiras en España

O mercado laboral en España está a experimentar un cambio significativo. Segundo os últimos datos, a afiliación de persoas traballadoras estranxeiras aumentou en 26.000 ocupadas en febreiro de 2024, alcanzando un total de 2.762.000. Este incremento é un indicador positivo da recuperación económica e a diversidade no noso mercado laboral.

O aumento na afiliación de traballadores estranxeiros é un reflexo da crecente demanda de habilidades e talento en diversas industrias. Este crecemento non só beneficia aos traballadores estranxeiros que buscan oportunidades en España, senón que tamén contribúe ao desenvolvemento económico do país.

A diversidade no mercado laboral é esencial para a innovación e o crecemento económico. Os traballadores estranxeiros achegan novas perspectivas, habilidades e experiencias que poden impulsar a produtividade e a competitividade das empresas españolas.

Galicia ha sido a Comunidade Autónoma na que se produciu un maior incremento anual da afiliación de persoas traballadoras estranxeiras en febreiro de 2024, cun 15,05%, dobrando case a media nacional do 8,32%

Ademais, o aumento na afiliación de traballadores estranxeiros pode ter un impacto positivo na economía local. Os traballadores estranxeiros contribúen á economía a través do consumo de bens e servizos, o pago de impostos e a creación de emprego.

É importante destacar que este aumento na afiliación de traballadores estranxeiros non é só un fenómeno illado. Desde febreiro de 2020, houbo un aumento de 599.686 traballadores estranxeiros, o que representa un crecemento significativo en comparación cos niveis anteriores á pandemia.

Este crecemento observouse en diversos sectores, con dez sectores experimentando un crecemento de máis do 10%. Entre estos sectores, la hostalería, as actividades sanitarias e a construción lideraron o camiño, con crecementos do 13,9%, 11,3% e 11,2% respectivamente.

No seguinte gráfico pódese observar a porcentaxe de persoas traballadoras estranxeiras afiliadas en febreiro de 2024 sobre o total de persoas afiliadas:

A maioría dos traballadores estranxeiros afiliados están no Réxime Xeral, que representa o 83,5% do total. Con todo, tamén houbo un aumento no número de traballadores estranxeiros no Réxime de Autónomos, cun crecemento do 6,9% no último ano.

Estes datos son un testemuño do papel vital que xogan os traballadores estranxeiros na economía española. A súa contribución á diversidade, a innovación e o crecemento económico é invaluable.

En SenValos, celebramos este crecemento e recoñecemos o valor que os traballadores estranxeiros achegan á nosa sociedade. Continuaremos traballando para apoiar a todos os traballadores, independentemente da súa orixe, e para promover un mercado laboral inclusivo e diverso.

En resumo, o aumento na afiliación de traballadores estranxeiros é un sinal positivo para o mercado laboral español. É un indicador da recuperación económica, a diversidade e a demanda de habilidades e talento. A medida que continuamos avanzando cara a un futuro máis inclusivo e diverso, é esencial que recoñezamos e valoremos a contribución de todos os traballadores á nosa economía.

Para ver información estatística máis detalla podes visitar a seguinte ligazón: https://www.inclusion.gob.es/documents/20121/0/AFILIADOS+ESTRANXEIROS+FEBREIRO+2024.xlsx/4be97d2c-dfb0-d020-4bd0-5d6e7db76891?t=1710489230745

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *