Qué é o liderado inclusivo e por qué é importante na empresa?

O liderado inclusivo é un estilo de xestión que busca aproveitar a diversidade das persoas que forman parte dunha organización, recoñecendo e valorando as súas diferenzas e potencialidades, e creando un ambiente de traballo onde todas se sintan respetadas, escoitadas e motivadas.

O liderado inclusivo non se limita a cumprir coas normas legais ou éticas sobre a igualdade de oportunidades, senón que vai máis alá e busca xerar unha cultura organizacional que fomente a participación, a colaboración, a innovación e o compromiso de todas as persoas que integran a empresa.

Foto de fauxels: https://www.pexels.com/es-es/foto/foto-de-mujer-con-anteojos-3184405/

Por qué é importante o liderado inclusivo na empresa?

O liderado inclusivo ten múltiples beneficios para a empresa, tanto a nivel interno como externo. Algúns deles son:

 • Mellora o clima laboral e a satisfacción das persoas traballadoras, o que reduce o absentismo, o estrés e a rotación, e aumenta a produtividade, a calidade e a eficiencia.
 • Favorece o desenvolvemento profesional e persoal das persoas traballadoras, o que incrementa a súa capacidade, creatividade e innovación, e lles permite aportar solucións máis diversas e adaptadas ás necesidades dos clientes e da sociedade.
 • Reforza a reputación e a imaxe da empresa, o que mellora o seu posicionamento no mercado, a súa competitividade e a súa rendibilidade, e lle permite atraer e retener o talento, así como establecer alianzas estratéxicas con outras organizacións.
 • Contribúe ao cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) da Axenda 2030 das Nacións Unidas, especialmente o ODS 5 sobre a igualdade de xénero, o ODS 8 sobre o traballo decente e o crecemento económico, e o ODS 10 sobre a redución das desigualdades.

Cómo se pode exercer o liderado inclusivo na empresa?

O liderado inclusivo require unha transformación cultural na empresa, que implica un cambio de mentalidade, de actitudes e de comportamentos tanto das persoas que ocupan postos de dirección como do resto do persoal. Algúns accións que se poden implementar para exercer o liderado inclusivo son:

 • Establecer unha visión compartida e uns valores corporativos que reflictan o compromiso coa diversidade e a inclusión, e comunicalos de forma clara e constante a toda a organización.
 • Deseñar e implementar políticas, plans e programas que promovan a igualdade de oportunidades, o respeto á diversidade e a non discriminación en todos os ámbitos da empresa: selección, formación, desenvolvemento, retribución, conciliación, prevención de riscos laborais, etc.
 • Crear espazos de diálogo, participación e feedback co persoal, fomentando a súa implicación, autonomía e corresponsabilidade no logro dos obxectivos da empresa.
 • Recoñecer e valorar o traballo ben feito, así como as achegas individuais e colectivas ao desenvolvemento da empresa, ofrecendo un feedback construtivo e unha recompensa xusta.
 • Fomentar o traballo en equipo, a cooperación e o aprendizaxe mutuo entre o persoal, aproveitando as súas diferentes coñecementos, habilidades e experiencias.
 • Promover unha cultura de aprendizaxe continuo, facilitando o acceso á formación e ao desenvolvemento profesional de todo o persoal, especialmente das que poidan estar en situación de desvantaxe ou vulnerabilidade.
 • Liderar co exemplo, mostrando unha actitude aberta, respetuosa e inclusiva cara a todo o persoal, independentemente do seu sexo, idade, orixe, orientación sexual, identidade de xénero, discapacidade ou calquera outra característica persoal ou social.

O liderado inclusivo é unha forma de xestionar as organizacións que se adapta aos retos do século XXI. Desde SenValos convidámoste a coñecer máis sobre este tema e a incorporalo na túa empresa. Se queres saber máis sobre como podemos axudarte a desenvolver un liderado inclusivo na túa organización, contacta connosco.

Coñece o noso Programa de Mentorización DIV para aprender a xestionar equipos multiculturais con éxito

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *