En SenValos estamos
comprometidas e comprometidos coa diversidade cultural

E ti? Podes axudarnos?

Unha casa dende a que construír a túa vida.

Un fogar onde poder coidar e protexerse.

Un fogar para poder acceder a un traballo

Que facemos?

Na ONGD SenValos consideramos que promover a diversidade cultural da sociedade trae consigo un crecemento inclusivo e un desenvolvemento sostible. É por iso que apostamos pola plena inclusión social das persoas migrantes, refuxiadas e solicitantes de protección internacional utilizando a mediación intercultural como ferramenta fundamental de intervención social, acompañada de asesoramento xurídico, traballo social, formación, atención psicosocial, orientación laboral e fomento da educación social. convivencia.

Como ONG de desenvolvemento tamén traballamos en relación coas causas da migración, fundamentalmente climáticas, nos países do Sur, para os que a migración é unha opción, non unha obriga, así como na promoción da educación para a cidadanía global.

Indicadores de intervención

Persoas
atendidas
0
Persoas
formadas
0
Persoas
regularizadas
0
Persoas
inseridas
0

Tiven que deixar o meu país porque non había futuro para min nin para os meus fillos. A violencia, a pobreza e a corrupción obrigáronme a buscar unha vida mellor noutro lugar.

Descubre o noso blog

Axúdanos a construír vidas plenas en sociedades diversas. Doa!

Group of afroamerican friends meeting in New York

Unha ONG é unha organización independente e sen ánimo de lucro que non pertence ao sector público nin privado. Somos organizacións que nos situamos no que coñecemos como “Terceiro Sector”.
Os ámbitos de actuación das ONG son moi diversos: medio ambiente, dereitos humanos, xénero, sectores que sofren exclusión no noso entorno, poboacións doutros países, axuda humanitaria, educación ou infancia, entre moitos outros. SenValos traballa no ámbito da migración e do refuxio.

As ONGD inclúen a “D” para o Desenvolvemento. Un desenvolvemento que respecte o planeta que habitamos e que garanta que as persoas teñan os mesmos dereitos, independentemente do seu xénero, identidade sexual, etnia, idade ou onde nazan ou vivan. Un desenvolvemento que garante que as persoas sexan protagonistas dos seus propios procesos e constrúan colectivamente as súas propias propostas.
As ONGD son organizacións que traballan man a man con outras organizacións de diferentes partes do mundo, porque cooperar significa precisamente iso: operar con, como iguais.
Cremos profundamente nos dereitos humanos, na dignidade das persoas e na enorme capacidade que temos como humanidade para coidar o noso entorno e coidarnos como persoas.
Promovemos unha cultura de paz, unha educación responsable como cidadáns dun planeta cuxos recunchos están interconectados.

Un migrante é aquel que chega a un país ou rexión distinto do seu lugar de orixe para establecerse alí, de forma temporal ou permanente.

Unha persoa refuxiada é aquela que ten fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, relixión, nacionalidade, pertenza a determinado grupo social ou opinións políticas, atópase fóra do seu país de nacionalidade e non pode, ou por mor dos devanditos temores non quere, acollerse á protección de tal país.
E a solicitante de protección internacional é aquela persoa que, tendo formalizada unha solicitude de protección internacional, non recibiu unha resposta (resolución) definitiva sobre o seu caso por parte das autoridades. Mentres non haxa resolución firme, suspenderase calquera proceso de devolución, expulsión ou extradición que puidese afectar ao solicitante.

Nas ONGD adoita haber persoal voluntario e contratado. Apostamos claramente pola profesionalización do sector porque cremos que é necesaria unha dedicación completa e profesional para seguir achegando dereitos e oportunidades a quen máis os necesita. E evidentemente cremos na fortaleza da cidadanía, por iso apostamos dende o principio polo traballo do voluntariado , base necesaria para levar a cabo o noso traballo.

O diñeiro que entrega cada socio vai directamente á causa coa que cada persoa optou por colaborar . Pero cómpre saber que non chega na súa totalidade, xa que unha parte se destinará a gastos para manter a estrutura que fai funcionar a organización, e que, en definitiva, xeran garantías de que a maior parte dos cartos se investirán na acción social. da entidade. Estes gastos estruturais adoitan ser principalmente gastos administrativos e de xestión, comunicación e requisitos legais (servizos de prevención, xestión, calidade, auditorías, etc.).

Na ONG SenValos, onde case 8 de cada 10 euros investidos van directamente aos proxectos , a transparencia forma parte do noso ADN. É por iso que na nosa web podes atopar información sobre como xestionamos os nosos fondos. E o noso reto é ser sempre o máis eficiente posible no gasto para que a cantidade destinada aos proxectos sexa cada vez maior.

.

Por suposto! ONGD como SenValos traballan co obxectivo de erradicar a pobreza, a inxustiza e a desigualdade. Como nós, as ONG de desenvolvemento realizan un labor fundamental na defensa dos dereitos humanos, onde queira que actúe cada organización. O mundo está comprometido en lograr o desenvolvemento común da humanidade.
As ONGD asumen como propio este obxectivo, que tamén se acepta en cada ámbito: institucións públicas, empresas, cidadáns en xeral… ONGD como SenValos chegan onde outras entidades non poden. Escoitamos ás persoas en risco de exclusión social, as súas necesidades, e apoiámolas para conseguir as ferramentas que fagan posible un futuro mellor.
En ONGD SenValos traballamos para mellorar a vida de centenares de persoas migrantes e refuxiadas en Galicia no exercicio dos seus dereitos, na mellora das súas condicións de vida, no incremento da súa empregabilidade e a súa formación, e tamén en que poidan ter unha maior participación social na comunidade. E tamén conseguimos facer escoitar as voces dos emigrantes e refuxiados, principalmente mozos e mulleres. Sen dúbida contribuímos a construír un mundo máis xusto e solidario.

Visítanos en

CP.15009 A Coruña - España

Chámanos ao

981 905 977

Escríbenos

ONGd para a MIGRACIÓN e o DESENVOLVEMENTO

Subscríbete ao noso boletín

© 2024 Senvalos. Deseño de WeAreCrudo