COLABORA

Doadores
0
Socias e socios
0
Voluntarias e voluntarios
0

¿Hacerte voluntario? Estás a un paso de hacer un mejor mundo y sentirte mejor ayudando a que otros estén mejor. 

Rellena el siguiente formulario y te contactaremos en la mayor brevedad posible. 

Consulta las ofertas de empleo vigentes en nuestro Linkedin

Preguntas frecuentes

Doar a SenValos é unha forma de apoiar a unha organización que traballa pola inclusión social plena das persoas migrantes, refuxiadas e solicitantes de protección internacional na nosa sociedade. Coa túa doazón, contribúes a que SenValos poida seguir ofrecendo servizos de mediación intercultural, asesoramento xurídico e laboral, formación, atención psicosocial e fomento da convivencia. Ademais, doar a SenValos ten beneficios fiscais para ti, xa que podes deducirche parte da túa achega na túa declaración da renda ou do imposto de sociedades.

Doar a SenValos ten beneficios fiscais tanto para persoas físicas como para persoas xurídicas. Se es unha persoa física, podes deducirche o 80% dos primeiros 150 euros que dons e o 35% do resto da túa doazón, cun límite do 10% da base liquidable. Se levas máis de tres anos doando a SenValos, a porcentaxe increméntase ao 40%. Por exemplo, se doas 200 euros a SenValos, poderasche deducir 164 euros (80% de 150 euros máis 35% de 50 euros). Se es unha persoa xurídica, podes deducirche o 35% da túa doazón, cun límite do 10% da base impoñible. Se levas máis de tres anos doando a SenValos, a porcentaxe increméntase ao 40%. Por exemplo, se doas 1000 euros a SenValos, poderasche deducir 350 euros (35% de 1000 euros).

Podes facer unha doazón a SenValos de forma fácil e segura a través da nosa páxina web: https://senvalos.org/colabora . Alí poderás elixir o importe que queiras doar e a forma de pago que prefiras: tarxeta bancaria, BIZUM (código 04315) ou transferencia bancaria. Tamén poderás indicar se queres facer unha doazón puntual ou periódica (mensual, trimestral ou anual). Recibirás un certificado da túa doazón para que poidas beneficiarche das deducións fiscais.

SenValos é unha organización transparente e comprometida co bo uso dos recursos que recibe. Podes consultar o noso código ético, a nosa memoria anual e os nosos estados financeiros na nosa páxina web: https://senvalos.org/transparencia . Ademais, SenValos utiliza a Ferramenta de Transparencia e Bo Goberno da Plataforma de ONG de Acción Social, que certifica que cumpre cos principios de transparencia e bo goberno na xestión.

A túa doazón ten un impacto directo nas persoas que atendemos desde SenValos. Grazas á túa colaboración, podemos seguir ofrecendo servizos que melloran a calidade de vida e a integración social das persoas migrantes, refuxiadas e solicitantes de protección internacional. Por exemplo, con 10 euros podemos dar unha clase de español a unha persoa migrante; con 30 euros podemos ofrecer unha sesión de asesoramento xurídico a unha persoa solicitante de asilo; con 50 euros podemos facilitar un curso de formación profesional a unha persoa refuxiada; con 100 euros podemos proporcionar un aloxamento digno a unha persoa sen fogar.

Visítanos en

Enrique Mariñas Romero, 36, 7º - 7,

CP.15009 A Coruña - España

Chámanos ao

981 905 977

Escríbenos

Axuda a construir vidas plenas en sociedades diversas

ONGd para a MIGRACIÓN e o DESENVOLVEMENTO

Comezo

Proxectos

Transparencia

Doa

Facerse voluntario/a

Subscríbete ao noso boletín

© Senvalos. Deseño de WeAreCrudo