Proxectos

Proxectos en acción

Estes son os proxectos nos que traballamos en Senvalos

Itinerario de inclusión social básica para persoas migrantes en situación de exclusión social severa. Ler máis….

Proxecto de asesoramento técnico especializado en Estranxeiría e Asilo para persoas migrantes e/o solicitantes de protección internacional non que os nosos profesionais de asesoramento xurídico informan e axudan na tramitación de autorizacións de residencia e residencia por circunstancias excepcionais, solicitudes de protección internacional, reagrupamento. familiar, renovacións de permisos de residencia, homologación de títulos estranxeiros, procedementos sancionadores e procedemento para a adquisición dá nacionalidade española, entre outros. Ler máis…

Proxecto de asesoramento técnico especializado en Estranxeiría e Asilo para persoas migrantes e/o solicitantes de protección internacional de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) no que os nosos profesionais de asesoramento xurídico informan e axudan na tramitación de autorizacións de residencia e de residencia por circunstancias excepcionais, solicitudes de protección internacional, reagrupamento familiar, renovacións de permisos de residencia, homologación de títulos estranxeiros, procedementos sancionadores e procedemento para a adquisición da nacionalidade española, entre outros. Ler máis…

Proxecto de asesoramento técnico especializado en Estranxeiría e Asilo para persoas migrantes e/o solicitantes de protección internacional de Chantada (Lugo) no que os nosos profesionais de asesoramento xurídico informan e axudan na tramitación de autorizacións de residencia e de residencia por circunstancias excepcionais, solicitudes de protección internacional, reagrupamento familiar, renovacións de permisos de residencia, homologación de títulos estranxeiros, procedementos sancionadores e procedemento para a adquisición da nacionalidade española, entre outros. Ler máis…

Cursos de aprendizaxe de español para persoas estranxeiras non hispanohablantes desenvoltos en dous niveis: Nivel iniciación (I) para aquelas persoas que sabendo ler e escribir non teñen coñecementos do idioma castelán co fin de adquirir un nivel A1 e o Nivel intermedio (II) para aquelas persoas que teñen un coñecemento básico do idioma castelán e queren melloralo na súa expresión oral e escrita ata un nivel B1. Ler máis…

A mediación intercultural é un conxunto de accións encamiñadas a beneficiar e favorecer a integración das persoas migrantes e a súa inclusión na sociedade galega con total equidade. Mediante estas actuacións buscamos a comprensión entre as persoas de diferentes culturas que conviven nun mesmo contorna, de modo que contribuamos a eliminar as barreiras e os obstáculos que impiden ou dificultan unha apropiada comunicación coas persoas migrantes, facendo prevención de situacións conflitivas e favorecendo a consecución dos seus dereitos e o acceso aos diferentes recursos sociais. Ler máis….

Proxecto de asesoramento técnico especializado en Estranxeiría e Asilo para persoas migrantes e/o solicitantes de protección internacional de Negreira (A Coruña) no que os nosos profesionais de asesoramento xurídico informan e axudan na tramitación de autorizacións de residencia e de residencia por circunstancias excepcionais, solicitudes de protección internacional, reagrupamento familiar, renovacións de permisos de residencia, homologación de títulos estranxeiros, procedementos sancionadores e procedemento para a adquisición da nacionalidade española, entre outros. Ler máis…

Mediante esta actuación buscamos favorecer a comprensión entre alumnado de diferentes culturas que conviven nun mesmo contorna, neste caso a contorna escolar, para contribuír a eliminar as barreiras e os obstáculos que impiden ou dificultan unha apropiada comunicación entre o propio alumnado, entre alumnado e profesorado, e entre o profesorado e as familias dos nenos e nenas migrantes, previndo as situacións conflitivas e favorecendo as relacións dentro dos seus centros de ensino. Ler máis….

O proxecto “ELEM Migratory Union” xorde dunha necesidade detectada na poboación, especialmente entre os mozos, que é cada vez máis latente. Trátase do descoñecemento e percepción da realidade e situación social das persoas refuxiadas e migrantes en tres países con situacións migratorias similares: España, Líbano e Marrocos. E aínda que a primeira vista parezan realidades diferentes, atopamos amplas similitudes que nos permiten realizar unha intervención social estandarizada e ao mesmo tempo coñecer as diferenzas e singularidades de cada grupo e/o país. Ler máis…

Imaxes de actividades de SenValos

Proxectos en incubadora

Estos son os proxectos que estamos ideando en Senvalos a futuro e para os que buscamos financiación.

Portrait of a smiling handsome african american factory worker

EMPRESA DE INSERCIÓN DE SENVALOS: "CHANZOS EIL"

Creación dunha empresa de inserción que permita a formación e transición ao emprego de persoas migrantes en rocha de exclusión social en ocupacións que permitan a súa inserción de forma estable non mercado laboral.

DOM-WATAM

Queremos desenvolver un proxecto de vivenda de acollida asociado a un itinerario de inserción sociolaboral destinado a mozos migrantes que se atopan en situación de sinhogar na cidade dá Coruña, que están motivados para formarse e inserirse laboralmente e non poden acceder a ningún recurso habitacional. lles permita unha estancia de medio ou longo prazo para centrarse non seu proceso de inclusión social.

Contacta connosco

Visítanos en

Enrique Mariñas Romero, 36, 7º - 7,

CP.15009 A Coruña - España

Chámanos ao

981 905 977

Escríbenos

Axúdanos a crear vidas plenas en sociedades diversas

ONGd para a MIGRACIÓN e o DESENVOLVEMENTO

Subscríbete ao noso boletín

© Senvalos. Deseño de WeAreCrudo