Proxectos

Proxectos en acción

Estes son os proxectos nos que traballamos en Senvalos

LINK-MI

Proxecto de mediación intercultural que traballa para facilitar o acceso das persoas migrantes aos servizos da Administración Pública, Sanidade e Educación, así como de maneira transversal aos recursos de Vivienda, Emprego ou Xurídicos, entre outros, promovendo a comunicación lingüística e cultural, a consecución dos dereitos e a prevención de situacións conflitivas.

KNOWMAD

Proxecto de transición ao emprego para persoas migrantes no que se desenvolven actuacións de diagnóstico laboral, de orientación laboral, formación, intermediación laboral e seguimento da inserción laboral. O obxectivo final é mellorar as posibilidades de emprego das persoas migrantes, axudando a situarse nas mellores condicións no mercado laboral, reforzando as súas capacidades, diminuíndo os seus obstáculos persoais e externos, favorecendo a súa autonomía e dotándoos dos recursos necesarios para a súa integración laboral.

E-ESTRANXEIRÍA

Proyecto de asesoramento técnico especializado en Extranjería e Asilo para persoas migrantes e/o solicitantes de protección internacional no que nuestros profesionais de asesoramento xurídico informan e axudan na tramitación de autorizacións de residencia e residencia por circunstancias excepcionais, solicitudes de protección internacional, reagrupación. familiar, renovacións de permisos de residencia, homologación de títulos estranxeiros, procedementos sancionadores e procedemento para a adquisición da nacionalidade española, entre outros.

VALÍA

Itinerario personalizado de inserción sociolaboral destinado a mulleres migrantes en especial vulnerabilidade social desenvolvendo accións integradas de atención social, asesoramento xurídico, mediación intercultural, atención psicolóxica, orientación laboral e formación en habilidades sociais e laborais.

IPI PARA PERSOAS INMIGRANTES

Itinerario personalizado de inserción laboral para persoas migrantes en situación de traballo que residen na provincia da Coruña e coas que traballamos na búsqueda activa de emprego e na intermediación laboral con empresas comprometidas coas problemáticas sociais do seu entorno.

APRENDIZAXE
DE CASTELLANO

Cursos de aprendizaje de español para personas extranjeras no hispanohablantes desarrollados en tres niveles: Nivel alfabetización para aquellas personas que no saben leer ni escribir, nivel de iniciación para aquellas personas que saben leer y escribir no tienen conocimientos del idioma castellano con el fin de adquirir un nivel A1 e nivel intermedio para aquelas persoas que teñen un coñecemento básico do idioma castellano e queren mellorar na súa expresión oral e escrita ata un nivel B1.

SUPERA

Proxecto para favorecer a conciliación familiar das persoas que participan en procesos de inclusión sociolaboral da ONGD SenValos, no que ademais do coidado dos seus menores traballamos accións de refuerzo educativo con eles, que mellora o seu desempeño escolar, e accións de ocio e tempo. libre que facilita o seu desenvolvemento socioeducativo.

DIXITALIZA'M

Cursos de formación dixital para persoas migrantes centrados no manexo do smartphone de forma consciente e efectiva no acceso a Internet, correo electrónico, aplicacións gratuitas para facilitar a vida cotidiana, redes sociais, acceso á formación en liña, búsqueda de emprego e trámites on- liña con Administracións Públicas.

INFORMIZADA

Proxecto de atención social para facilitar o acceso das persoas migrantes en situación de exclusión social a recursos para cubrir necesidades básicas como alimentos ou roupa, así como o acceso ás axudas de emerxencia social.

CORUÑA
VIVENSA

Proxecto específico de mediación intercultural no ámbito da vivenda para mellorar o acceso da poboación migrante da Coruña aos recursos habitacionais existentes na cidade, con accións como a detección de vivendas ou vivendas adecuadas para as persoas beneficiarias, a mediación con persoas beneficiarias. propietarias e inmobiliarias e o acompañamento a recursos especializados da cidade.

MEDIACION INTERCULTURAL +DEPORTE +XUBENTUDE

Proxecto de fomentar o acceso ao deporte e á súa práctica na cidade da Coruña por parte de mozos migrantes en risco de exclusión social entre 15 e 24 anos, co fin de mellorar a súa motivación e autoestima, as súas relacións sociais e a participación activa en accións formativas e/o de inserción laboral.

Proxectos en incubadora

Estes son os proxectos que estamos desenvolvendo en Senvalos.

Making up on a therapy

DOM-WATAM

Queremos desenvolver un proxecto de vivenda de acogida asociado a un itinerario de inserción sociolaboral destinado a mozos migrantes que se atopan en situación de sinhogar na cidade da Coruña, que están motivados para formarse e inserirse laboralmente e non poden acceder a ningún recurso habitacional. lles permita unha estancia de medio ou longo prazo para centrarse no seu proceso de inclusión social.

Portrait of a smiling handsome african american factory worker

EMPRESA DE INSERCIÓN SENVALOS

Creación dunha empresa de inserción que permita a formación e transición ao emprego de persoas migrantes en risco de exclusión social en ocupacións que permitan a súa inserción de forma estable no mercado laboral.

Contacte connosco

Visítanos en

Enrique Mariñas Romero, 36, 7o 7o,

CP.15009 A Coruña - España

Chámanos ao

981 905 977

Ayúdanos a axudar. Dona Señora

ONGs para o DESENVOLVEMENTO MIGRATORIO

Comezo

Proxectos

Transparencia

Señora

Facerse voluntario

Subscríbete ao noso boletín

© Senvalos. Deseño de WeAreCrudo