Como elixir unha ONG para doar: consellos e criterios para apoiar unha causa social

Doar a unha ONG é unha forma de contribuír a mellorar o mundo e apoiar ás persoas ou colectivos máis vulnerables. Con todo, non todas as ONG son iguais nin teñen o mesmo impacto. Por iso, é importante elixir ben a que ONG doar, @teniendo en cuenta unha serie de consellos e criterios que che axudarán a tomar unha decisión informada e responsable.

Neste post, explicámosche que é unha ONG, que tipos de ONG existen e como podes elixir unha ONG para doar segundo os teus valores, intereses e expectativas. Ademais, presentámosche a SenValos, unha ONG de desenvolvemento que traballa pola inclusión social das persoas migrantes, refuxiadas e solicitantes de protección internacional, e que che ofrece varias formas de colaborar coa súa causa.

Que é unha ONG?

Unha ONG é unha organización non gobernamental, é dicir, que non depende de ningunha administración pública nin ten fins lucrativos. Unha ONG caracterízase por ter unha iniciativa social e uns fins humanitarios, que poden estar relacionados con diferentes ámbitos, como o medio ambiente, os dereitos humanos, a educación, a saúde, a cooperación ao desenvolvemento, a axuda humanitaria etc.

As ONG fináncianse principalmente a través das doazóns de particulares, empresas ou institucións, así como das cotas dos seus socios e socias, e das subvencións públicas ou privadas que poidan obter. As ONG destinan eses recursos para levar a cabo proxectos e programas que beneficien ás comunidades ou causas que defenden, tanto no ámbito local como no internacional.

Que tipos de ONG existen?

Existen moitos tipos de ONG, segundo diferentes criterios de clasificación. Algúns dos máis habituais son:

  • Segundo a área de actuación: pódense distinguir ONG locais, nacionais, internacionais, cidadás ou veciñais, segundo o ámbito xeográfico no que desenvolvan as súas actividades.
  • Segundo a orientación ou misión: pódense diferenciar ONG de caridade, de servizos, participativas ou de defensa, segundo o enfoque que teñan á hora de abordar os problemas sociais e as solucións que propoñan.
  • Segundo o sector ou temática: pódense identificar ONG ambientais, de dereitos humanos, de xénero, de infancia, de saúde, de educación, de cooperación ao desenvolvemento, de axuda humanitaria etc., segundo o ámbito específico no que se centren.

Como elixir unha ONG para doar?

Elixir unha ONG para doar non é unha tarefa sinxela, xa que hai moitas opcións dispoñibles e cada unha ten as súas características, vantaxes e inconvenientes. Para facilitarche o proceso, dámosche algúns consellos e criterios que podes ter en conta á hora de decidir a que ONG doar:

  • Define os teus valores e causas: o primeiro que debes facer é reflexionar sobre que temas impórtanche máis e en que áreas queres ter un impacto positivo. Pensa en que problemas sociais preocúpanche, que solucións parécenche máis adecuadas e que valores queres promover coa túa doazón.
  • Investiga a misión e o impacto: unha vez que teñas claras as túas preferencias, busca ONG que traballen nesas áreas e que teñan unha misión aliñada cos teus valores. Infórmache sobre os seus obxectivos, os seus proxectos, os seus resultados e o seu impacto real nas comunidades ou causas que apoian. Busca evidencias de que o seu traballo é efectivo, transparente e sostible.
  • Compara a reputación e o recoñecemento: outro aspecto que podes considerar é a reputación e o recoñecemento que ten a ONG que che interesa. Consulta se recibiu premios, certificacións ou acreditacións polo seu labor. Tamén podes ler opinións e testemuños doutras persoas que colaborasen ou se beneficiaron do seu traballo.
  • Avalía a transparencia e a rendición de contas: é fundamental que a ONG que elixas sexa transparente e renda contas de como utiliza os fondos que recibe. Comproba se publica os seus estados financeiros, as súas memorias de actividades, os seus informes de auditoría ou os seus indicadores de xestión. Tamén podes consultar se está inscrita nalgún rexistro oficial ou se forma parte dalgunha rede ou federación de ONG que garanta o seu cumprimento duns principios éticos e de calidade.
  • Escolle a forma de colaboración: por último, debes decidir como queres colaborar coa ONG que elixiches. Podes facer unha doazón puntual ou periódica, facerche socio ou socia, participar nalgún evento ou campaña, facer un legado ou un testamento solidario etc. Cada forma de colaboración ten as súas vantaxes e inconvenientes, así como os seus requisitos e condicións. Elixe a que mellor se adapte ás túas posibilidades e expectativas.

Por que doar a SenValos?

SenValos é unha ONG de desenvolvemento que nace coa vocación de ser unha entidade referente na prestación de servizos sociais para as persoas migrantes, emigrantes retornadas, solicitantes de protección internacional e refuxiadas, ademais de desenvolver iniciativas de cooperación ao desenvolvemento naquelas comunidades onde sexa necesario.

A misión de SenValos é promover o desenvolvemento integral das persoas migrantes, refuxiadas e asiladas para que accedan a un futuro digno nunha sociedade cada vez máis diversa e desde unha perspectiva de igualdade de oportunidades.

Para iso, SenValos ofrece unha atención integral e personalizada a través da mediación intercultural, o asesoramento xurídico, o traballo social, a formación, a atención psicosocial, a orientación laboral e o fomento da convivencia social.

SenValos tamén traballa en conexión coas causas das migracións, fundamentalmente as climáticas, nos países do Sur, para que a migración sexa unha opción, non unha obrigación, así como no fomento da educación para unha cidadanía global.

Se queres colaborar con SenValos, podes facelo de varias formas:

Se queres saber máis sobre SenValos, podes visitar a nosa páxina web, seguir as nosas redes sociais ou contactarnos por teléfono ou por correo electrónico. Estaremos encantadas de atenderche e resolver as túas dúbidas.

Esperamos que este post fórache útil para saber como elixir unha ONG para doar e que che animes a colaborar con SenValos, unha ONG que traballa pola inclusión social das persoas migrantes, refuxiadas e asiladas. Lembra que coa túa doazón, podes facer unha gran diferenza na vida de moitas persoas que o necesitan. Grazas pola túa solidariedade!

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *