Javier Fernández
Asesor Xurídico – Coordinador Área Xurídica

Javier Fernández

Estudos relevantes

Licenciatura en Derecho (Universidade de A Coruña).

Experiencia

A miña relación co terceiro sector comezou hai 14 anos no mundo da cooperación internacional. Os 6 últimos anos os dirixiu ao ámbito da acción social na miña condición de asesor xurídico especializado en migracións.

Por que traballar en SenValos?

O meu interese neste ámbito non hai deixado de crecer da man da experiencia diaria da man do resto de profesionais da entidade atendiendo a persoas que requiren os servizos que ofrece a ONG. En este sentido estou agradecido non só de poder traballar en aras da mellora das condicións de vida das persoas que demandan os nosos servizos sino que espero que, en certo sentido, o traballo contribuíu igualmente a unha transformación da nosa comunidade noutros ámbitos, xerando en definitiva unha sociedade máis xusta, máis empática e socialmente e ecolóxicamente responsable.

Ayúdanos a axudar. Dona Señora

ONGs para o DESENVOLVEMENTO MIGRATORIO

Comezo

Proxectos

Transparencia

Señora

Facerse voluntario

Subscríbete ao noso boletín

© Senvalos. Deseño de WeAreCrudo