Actuacións financiadas nas subvencións a Entidades para inclusión social 2020 – 2022:

PROXECTO LINK-MI DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL

Está cofinanciada pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, Obxectivo temático “Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social”, para eliminar as barreiras que dificultan un acceso efectivo das persoas migrantes aos recursos públicos e sociais que facilitan a súa inclusión social.

ITINERARIO DE INSERCIÓN LABORAL KNOWMAD

Está cofinanciada pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, Obxectivo temático “Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social”, para mellorar a empregabilidade e o acceso ao mercado laboral das persoas migrantes mediante o desenvolvemento de accións integradas que faciliten a incorporación ao mercado laboral en igualdade de condicións.

PROXECTO E-ESTRANXEIRÍA

Está cofinanciada pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, Obxectivo temático “Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social”, para asesorar ás persoas migrantes nos trámites administrativos específicos de Estranxeiría.

 

CURSOS DE APRENDIZAXE DO IDIOMA CASTELÁ

Está cofinanciada pola Unión Europea, no marco do  Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, Obxectivo temático “Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social”, para facilitar o coñecemento e dominio pleno do idioma castelá de persoas migrantes en risco de exclusión non hispanofalantes. 

PROXECTO SUPERA

está cofinanciada pola Unión Europea, no marco do  Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, Obxectivo temático “Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social”, para mellorar a conciliación familiar e persoal das persoasmigrantes proporcionando unha rede de apoio ás familias migrantes que favoreza a súa inclusión sociolaboral.

 

CURSOS DIXITALIZA-M

Está cofinanciada pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, Obxectivo temático “Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social”, para lograr a alfabetización dixital básica de persoas migrantes en risco de exclusión social.